Nhựa đường đóng phuy 60/70 Iran

0

Nhựa đường đặc đóng thùng M60/70 iran

– Xuất xứ: IRAN

– Nhập khẩu & phân phối bởi: Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Nam

– Trọng lượng tịnh: 183 kgs/1 phuy

– Trọng lượng cả bì: 192 kgs/1phuy

– Trạng thái: Dạng đặc đóng phuy

– Công dụng: Dùng trong việc việc tưới lớp dính bám, tưới láng nhựa và tưới thấm nhập nền mặt đường.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông vận tải. Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 do Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải cấp

No. Chỉ tiêu thí nghiệm-Testing item Đơn vị/Unit Kết quả/Result Yêu cầu kỹ t huật/Specification(22TCN279-01)
1 Độ kim lún ở 250C-Penetration at 250C, 100g, 5s 0,1mm 68 60-70
2 Độ kéo dài ở 250C-Ductility at 250C, 5cm/min cm > 100 100 min.
3 Nhiệt độ mềm-Softening Point (R&B method) 0C 48.7 46-55
4 Nhiệt độ bắt lửa-Flash Point (Cleveland Open Cup) 0C 258 230 min.
5 Lượng tổn thất sau khi nung ở 1630C trong 5 giờ  Loss on heating at 1630C for 5 hours % 0.038 0.8 max.
6 Tỷ lệ kim lún của nhựa đường sau nung ở 1630C trong 5 giờ so với độ kim lún của nhựa gốc ở 250CPenetration of residue, % of original % 92.49 75 min.
7 Lượng hòa tan trong Trichloroethyleneb           Solubility in Trichloroethylene % 99.86 99 min.
8 Tỷ trọng của nhựa ở 250C-Specific                     Gravity at 250C g/cm3 1.011 1.00-1.05
9 Chỉ tiêu dính bám-Coating criteria (Boiling method) cấp 5 Cấp 3-Cấp 5
Nhận xét: Mẫu nhựa có các Chỉ tiêu thí nghiệm phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01

Remark: Tested properties of asphanlt sample are found to meet Grade 60/70 og 22TCN 279-01